2022-01。仨。點。滴

2022-01。仨。點。滴

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

💝生日禮物💝
十多年前已經想織一條送男友(即現在的老公),
最後勾了3行就怒氣衝衝的放棄~😂
十多年後的今天,
終於完了自己的心願~~
第一次送🧣頸巾俾男士❤️❤️,
也肯定是這輩子唯一一次會送頸巾🧣給人的一次~
可惜有人以為我是買的🥺🥺
還好有人証,
也有拍片留個紀錄….🤣🤣
咱家的大老爺,
生日快樂喇!!! 🥂

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

「被困香港」又一年!
2021是人口豐盛😸😻的一年,
咱們😂“添丁再添丁”😂
看似幸福滿滿的「一家六口」,
家裡從此多事!!🤣

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

本打算在假期最後一天去行個山逛一逛,
忽發奇想: 「#不如我地去探險咯!?」🤩
下午假裝溫習好,
便出發去了!!
原來家附近有這麼一個舊墟寮屋區,
裡面又藏著一家荒廢多年的🏡小學….
對兩姐妹來說,
了解多一點自己的社區,
也可假裝去冒險一番~~
ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః
㊗️ 14歲のお誕生日㊗️
就這樣,
咱家的大女兒滿14歲了!!
每年都為她寫上一篇「千字文」,
前一晚思量很久,
都沒想到有什麼特別事想寫下,
或許是因為疫情,
或許是彼此間真的相處太久……
又或許是生活真的越見平淡簡單…….
一年過去,
靖天仍然沒有忽然「🪄叮」一聲的學業突發猛進;
反之更是有意想不到的下滑情況~
靖天的皮膚仍然沒有100%痊癒過來;
反之上年中更有數次的「小類彈」狀況~
靖天的青春期仍然沒有過渡;
反之越見嚴重, 三日唔埋兩日就無故發脾氣或是經常性十問九唔應~
更慘絕人寰的事,
踏上發育階段的靖天,
身體想吹波波🤢🤢的不停發脹, 不停發脹….
再這樣下去, 未畢業大概已經比媽咪更肥胖….
就偏偏身高因為早幾年的”類戒”而高不來~~
當媽的真的由衷的擔心,
這個比小儀更矮小的小妮子,
會不會到最後真的做剩女….
咱倆老真的不想跟女兒住一輩子呀!!! 😫
一年比一年長大的妳,
為妳擔心擔憂的好像變更多…..
讀唔成書點算呢….
生得咁矮點算呢…..
肥到波咁點算呢….
無人要點算呢….
這一年,
好多好多”點算呢”不停在腦海中徘徊….
踏入1️⃣4️⃣歲的妳,
真要撥些時間多做運動🏋🏻‍♀️了…
少吃兩口飯,
多做兩下SIT-UP….
再這樣胖下去就會變成爸B小時候的模樣了! 🥲🥲
生日快樂, 咱家的靖天! 🥂

 

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

14歲的生日,
在中學生活的第十數個全日課中渡過…
(是的! 才全日復課十多天)
一早打算待她放學回家,
讓媽咪先去拿飛等候,
誰不知前一天晚上,
家裡的貓港女“八月小姐”好像😿受傷了!!
今早急急的找醫生預約看症,
結果下午到診後一等再等……
最後辛苦了這位壽星女,
要自己先出發去拿飛等候🙈🙈,
跟八月小姐看過醫生,
已經是2小時後….😵‍💫😵‍💫
立即急急帶她回家,
再出發跟父女仨會合~
這百多張枱
一等就是3個小時!!!😵‍💫😵‍💫
還好兩姐妹中途有去逛街shopping,
巧巧說要”扭蛋”送靖天…
然後靖天又滿心歡喜的炫耀妹妹送的心意….🤪

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

很驚喜的一個🎂生日蛋糕!!
也很感動,
有人知道這大半年,
咱家的多多貓少爺已經完全霸佔了我的心…. 😆😆
還要特別叮囑店長: 「畫得我唔靚唔緊要, 最緊要係隻貓!!」
🤣🤣🤣 很好!!
BAILEY口味的cheesecake,
口味就是偏甜了些!!
結果連愛CAKE如命的靖天也頂不住吃了兩口便放棄…😆
巧巧還要挑釁式的在雪櫃拿出從茶餐廳買的卷蛋來吃… 🤣
💝 味道很甜,
💝 心意也很甜;
謝謝喇!!! ❣️❣️

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

媽咪。:「相傳只要對住望夫石許願5分鐘,你鍾意嘅人就會愛上你。」
靖天:「真係架!?😲
媽咪:「嗯!機會難得!」
就係咁……
靖天就賴死唔走整整5分鐘… 🤣

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

~好crazy的生日活動~
本意是輕輕鬆鬆的行個 #獅子山
好歹真的從沒去過🤪🤪
滿心歡喜一家人開開心心的做個運動參觀一番,
誰不知一開始就錯在“向左走向右走”… 😑😑
開始不久的“小爆林”已經心知不妙,
男人堅持好快就可以回到“主路” 😓😓
結果在中段就因為“一舊巨~~石”,
令咱們進退兩難… 😫😫
爬又爬不上大石,
也沒可能走回頭路…
最後強行“打橫爆林”,
才勉強找到岀路~~~ 😪😪
開始時遇到的那位大叔再次相遇,
大叔: 「嘩! 你地咁快既?!」
爸B: 「ERR….. 係呀~~」
大叔: 「o個邊難好多架!! 見你地帶住小朋友都照行, 真係犀利!! 仲要咁快上到黎(呢個位)!」
媽咪: 「err…… 係呀!! 瀨左野喇….. 」
難為帶路的爸B竟然說「咪好囉!#生日有咁難忘嘅體驗
🤢🤢🤢
其實人家只是一心輕鬆行個山打下卡啫~😫
可預知人山人海的獅子山,
也無損辛苦到達的心情…
只是…… 😓😓😓
仆你個街,行山啫講嘢唔L洗咁大聲嘅!
全個獅山都知你個backpack 40升仲要塞爆左喇香港人…!!

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

思量很久要吃什麼的生日晚飯,
大家都滿心期待….
就在生日前幾天,
因為疫情又禁了晚市堂食了….. 😑
就是死心不息,
結果變成**外賣**「#蒸海鮮鍋」!!
🤤🤤🤤🤤🤤
#迦南鍋 的評價一直都不差,
這天老闆更是再添加了2款海鮮送我們!!
還有飲品明明是4罐的,
最後拿回家的卻又多了2罐!~ 😻
實在是太慷慨了!! ❣️❣️
蒸鍋是借的,
其實連爐也可以借!! 😆
完全不用按金不用附加費~
疫情下的小生意,
辛苦了小店各出其謀了….. 🪄
回到家因為技術問題遲了大半小時才開飯,
海鮮仍然很新鮮很鮮甜!🤤
每款海鮮都很棒!
連平常不愛海鮮的兩姐妹都吃很多!😍
外賣的蒸氣海鮮好像也有好處…
可以慢慢吃,
可以自由的吃,
又可以邊看電影邊吃飯,
又可以隨時去洗個手清理一下,
這意料之外的禁堂食,
好像又有點「焉知非福」的感覺~~ 🤭🤭

 

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

全酒店唯一一間的SPA房 #川
就是為了慶祝靖天和爸B的生日~
除了是套房
最大的亮點是那個「#蒸氣房」!!!
泡完浴再去”蒸”一”蒸”
靖天: 「好爽啊!!」🤤🤤
結果就是afternoon tea回房後,
兩姐妹又浸又蒸,
蒸完再浸再蒸再浸,
足足玩了2個多小時還不願出來….. 🤡🤡
第2天吃過早餐,
巧巧要泡浴,
靖天則到GYM ROOM跟爸B做運動,
然後回到房間,
又再無限輪迴「#浸浴蒸身」「#浸浴蒸身」…..
香港酒店的特色房其實不多,
要不就是土豪式的總統套房級別~ 🥲🥲
CORDIS的這個SPA套房,
性價比其實不錯!! 💝💝
另一個房間是同層4001的全景房,
本需額外加費入住,
職員見咱們一家入住,
所以特別安排給我們 (只是拿到房卡已經是晚上了)
跟其他樓層最大分別估計是浴缸也是Jacuzzi?!
只是若沒有BOOK到這個「#川」套房,
大概都不會入住!
這2天在Lounge的餐飲體驗實在太差!! 🤣
已經不是什麼美食,
還得要用”搶”的?!
實在可一不可在….. 🥲🥲

 

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

多多VS八月的日☀️🌔
兩小無猜越見熟絡,
默契也越見明顯….
這幾天慣常:
起身食飽打餐飽
大概打個1-2小時….
然後爭廁所”大小輪住來”
(明明已經2個砂盤😑)
中午眠一眠,
下午心情好的再打過!!
😑😑😑
到黃昏兩小口就變回純情小貓咪,
一個瞓到擘大隻眼!🤐
一個瞓到唔見左個頭😐
沒安排節目的假日,
就待在家看他們互動,
不停餵食,
再不停做鏟屎官,
真係「樂也融融」呀!! 🤡🤡

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

爸B「#十字牌」的舊址
沒有讓人陰森恐怖的感覺,
反之走過此地,
一草一木也充滿了歷史色彩….
很想回到從前,
看看從前的這裡,
了解更多不同的歷史~
簡單的一條山路,
因為爸B腳傷未癒🥺 也不能走太遠,
從愉景灣走到稔灣再到神學院再回到DBAY,
才5-6K的的路🚶‍♀️🚶‍♂️~
行了山,
窺探過,
滿足矣…..

 

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

貓貓第一年過新年,
貼返對揮春先!🤩

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

從前最愛的“太空兜”,
已經變得十分冷清🌫️🌫️
你已經好久沒上去曬太陽了…… 😞😞
😭😭😭
你依家為左條女,
走去瞓膠箱?!😭😭
㸃解?㸃解呀!!??

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

「你今日挑戰邊個山呀?」
「我今日嘅挑戰就係一拖三行~5km 😆😆
沒有爸B的假日,
終於“的起心肝”跟女兒活動一下…
是日還有包少同行!
行山經驗BB級的師奶要一拖三的行山,
自然要挑個BB級的路線!🤣🤣
蠢蠢欲動想去青山,
但看見包少的“BB運動鞋”,
還是安全至上!

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

「寵物。有感」
A:「咦…. 咁樣樣既!!☹️之前o個隻好好多!!」
B: 「我覺得多多得意好多啊! 😅肥DO DO咁… 太靚太貴氣了!」
我: 「唐貓係咁架…. 無”多多”咁靚, 但好生猛架, 成日走來走去~🥰活潑好多!!」
老公: 「哈! 你唔係唔鍾意八月架咩! 做咩幫佢講說話~~! 成日都刀子嘴!」
如果品種貓不是又美又可愛又貴氣,
想必也不會有如此多的繁殖場去”做”呢啲貓,
大型, 私人的有, 自家繁殖的也有…..
八月最讓我們動容的不是她的外表,
而是她的 #身世:
還沒有開眼, 媽媽就不見了, 奶都沒嚐過一口~
同胎的哥哥/弟弟也在貨櫃頂跌死了, 只餘下她……
義工姨姨眠乾碎濕的湊大她,
每2小時餵一次奶絕非常人能做到,
難怪流浪貓狗一般夭折率這麼高,
難怪流浪貓狗的壽命只有短短的2-3年….
沒有認真學習過瞭解過,
根本不知道原來小動物生命是如斯的脆弱…..
多多作為”品種貓”,
還要是人見人愛的「曼基」種,
更是咱家的第一個小動物….
自然在家裡是萬千寵愛;
是的!
作為”新手媽媽”的我,
也因為多多的傻氣和矮小身型而溶化,
當日為什麼會有八月,
只因為想為多多添個伴, 讓他多點生氣, 不要老是”死古古”的像個大叔……😐
找過不同義工,
有遇過流浪成貓,
也找過可愛非常的幼貓,
最後都沒找到讓大家共同喜歡的貓咪~
直至遇上八月….
巧巧一看照片已經愛不釋手,
爸B也點讚說她美美的挺可愛;
最後只餘一直很卻步的媽咪….
👉👈底子裡很想”買”一隻或找一隻”品種貓”,
就可以跟多多”門當戶對”那多好~
可最終還是因為「#支持領養」四個字打消了念頭…….
如果身邊人也覺得「唐貓」不是什麼好東西,
我們就不難理解,
世人為什麼對品種貓如此迷戀…..
美短, 英短, 布偶, 絢因, 曼基…….
真的很讓人著迷,
但唐貓切切實實也有其吸引之處啊!~~
「百貨應百客」的前題下,
其實真的是鹹魚青菜,各有所愛…
沒有歧視只愛品種嫌棄唐貓的人,
只要是 #絕不棄養,大家都是一個好主人~

 

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

唔知幾時開始,
咱家大小姐迷上了這類
又花錢又細杯又難喝的
偽文青飲品…… ☕☕☕

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

收到一張神秘的情人節卡,
超級驚喜耶…!😍😍
是一位支持咱們多年的“粉絲”寄來,
一次機緣驚覺原來我們成了朋友仔!
從隔空支持到成為真的朋友,
我們經歷了誤會、意見不合,冷戰…
經得起這樣的友誼,
才算是真正的朋友!❤️❤️
謝謝你呀,
這位好肉麻的粉絲~🤣🤣

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

正當我們一心以為下個月打好針,
再去做檢查,
然後就可以安排八月做絕育手術,
完全是天衣無縫的安排~ 🤩🤩
誰不知…….
未到5個月的小港女,
竟然發情了!!! 😨
已經滿1歲的多多,
一直都沒有因為發情而帶來的問題,
而且我們也一早為他準備了「MARY」來解決他一些小需要….. 🤣🤣
所以八月的突如其來,
讓我們有點措手不及…..
見識到貓女發情的模樣,
看著她的很不適的嚎叫,
任由多多咬頸毫不抗拒的動靜,
前一天還是會發癲的跑來跑去,
這天早上起來她就變了另一個樣子,
“媽媽”看在眼裡, 感覺很難受啊!!! 😞😞
立即預約醫生做檢查,
困籠或是人盯人的監視他們亙動;
兩姐妹在家裡上網課,
八月卻在廳裡嚎叫…..
集中不到上課之餘,
🥺大家看著也有點不知所措……
發情的第2天,
結果媽咪真的找到了貓咪內褲和尿片…..🤩
極速送到香港!!!
👉👈當然算盤也不是這麼容易打響~~
先是八月穿了褲子不懂走路🙈,
繼而多多的下盤原來這麼粗壯根本穿不下~~ 🙊🙊
算了…..
😹搞笑完畢😹,
繼續我們的密集式監視 + 困籠吧~~
三天過後,
八月又忽然變回正常,
像沒有發生事一樣……
多多也變回他的暖男大叔身份,
沒有”一見條女就想擒上去”而是不停跟著尾嗌「唔岩!!」「唔岩!!」~
檢查一切正常,
但願八月可以撐到年後做手術…..
不要再發情了,
真的很辛苦的樣子啊!!!😿😿

 

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

問:「飲啖水吖」
巧:「唔喺我度呀!家姐攞架!」
靖:「嘎!巧巧話佢準備架嘛…」
😑😑😑
這就是咱家小姐的日常……
⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️
問:「向左走定向右走好呢?」
靖:「梗係行大路啦!安全啲呀!」
巧:「試下行小路啦!要有啲冒險精神呀!我地一定得架!」
結果………
😪😪我嘅畏高嚴重左好多…我好驚呀巧😭
🏔️🏔️🏔️🏔️🏔️
巧:「行過嗰邊啦!條路咁闊你得架媽咪…」
靖:「我覺得你一定會跌死架,回程啦媽咪~」
😐😐咁…咁…咁……」
🗻🗻🗻🗻🗻
才短短5K路,
唔講人地以為我地去左邊…
今回是母女仨上山散步去~
趁還沒有轉天氣,
輕鬆的走一趟,
迎接久違了的蘿蔔糕和年糕!🤣🤣

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

巧巧:「🥰🥰好舒服呀!原來瞓籠咁舒服架喎…😚😚

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

🐅年廿八
🐅換間屋
🐅迎新年
聖誕有XMAS HOUSE,
新年怎可以沒有「🏮新年屋🏮」~
天氣轉冷,
提早穿上新年服!🎉🎉
🎋睇下!!!!🎋
好靚呀!!! 😍😍
😻😻😻😻😻
多多: 「🙄我老母又發癲。」
八月: 「我有少少唔鍾意~🥺
多多: 「😶你乖乖地俾佢影兩張佢就會放你走架喇~~」
八月: 「依家唔乖既係你…😖…. 搞到我都無得收工~~😭
媽咪:「望鏡頭!望鏡頭!」

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

ః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః◌꙳✧ంః

(39)

Comments

comments

發表留言